Radovi renoviranja postojećih stambenih i poslovnih objekata prema današnjim standardima u skladu sa željama investitora, što podrazumijeva i radove rušenja i demontaže.